Hebei thể thao làm thế nào để áp dụng cho các trang web trực tuyến, điều kiện để áp dụng

Hebei thể thao làm thế nào để áp dụng cho các trang web trực tuyến

điều kiện để áp dụng

1. quốc tịch trung quốc, và hơn 18 tuổi; 2. có giấy tờ căn cước hợp lệ; 3. có một uy tín tốt và khả năng thanh toán; 4. đáp ứng các quy định có liên quan của trung tâm quản lý thể thao của tỉnh hà bắc.

Quá trình ứng dụng

1. đăng nhập vào trang web chính thức của hebei thể thao

Truy cập vào trang web chính thức của tỉnh sơn thể thao hà bắc, nhấp vào trang đăng ký ở góc bên phải.

2. đăng ký tài khoản

Điền vào thông tin cá nhân, bao gồm tên, số id, thông tin liên lạc, và thiết lập mật khẩu để hoàn thành đăng ký.

3. điền vào mẫu đơn

Sau khi đăng nhập vào tài khoản, nhấp vào trang web ứng dụng, điền vào ứng dụng trang web bán vé thể thao tỉnh hà bắc. Chi tiết điền tên, địa chỉ, khu vực và thông tin liên quan đến các trang web áp dụng.

Gửi đơn xin việc

Sau khi kiểm tra thông tin trong tờ đơn, hãy nộp đơn. Hệ thống sẽ tự động tạo ra số đăng ký.

Ứng dụng kiểm toán

1. phiên tòa sơ bộhttps://i01piccdn.sogoucdn.com/6e08c78185c62044?.png”/>

Chuyến thăm dò hiện trường

Sau khi hội đủ điều kiện, trung tâm quản lý thể thao sẽ sắp xếp cho các nhân viên để kiểm tra trang web ứng dụng, đánh giá vị trí địa lý của trang web, môi trường xung quanh, tiềm năng bán hàng, vv.

3. cho phép

Sau khi kiểm tra trang web đủ điều kiện, trung tâm quản lý thể thao sẽ xem xét tất cả các yếu tố, để làm cho quyết định của việc phê duyệt các ứng dụng.

Lưu ý

1. các ứng dụng tìm thấy bất kỳ vấn đề trong quá trình ứng dụng, có thể gọi đến dịch vụ chăm sóc khách hàng nóng của màu thể thao hà bắc để tham khảo ý kiến; 2. các trang web ứng dụng cần phải đáp ứng các quy định liên quan của nhà nước và hà bắc về trang web bán hàng thể thao; 3. trung tâm quản lý thể thao có quyền điều chỉnh các điều kiện và quá trình áp dụng dựa trên thực tế.