Làm thế nào để áp dụng cho các trạm cá cược thể thao trực tuyến, làm thế nào để áp dụng cho các trạm cá cược thể thao trực tuyến

làm thế nào để áp dụng cho các trạm cá cược thể thao trực tuyến

để thi đấu

Áp dụng cho các bài kiểm tra thể thao cần phải đáp ứng các điều kiện cơ bản sau đây: pháp luật giữ thẻ cư dân của cộng hòa nhân dân trung quốc, có khả năng hành vi dân sự đầy đủ, hơn 18 tuổi, không có tiền án bất hợp pháp.

quá trình ứng dụng

1. gửi tài liệu:

Thông qua các trung tâm quản lý thể thao của các tỉnh và thành phố trang web hoặc vi công cộng đăng ký tài liệu, bao gồm bản SAO CMND, bản SAO giấy phép kinh doanh, hợp đồng cho thuê địa điểm hoặc chứng minh quyền sở hữu, vv.

2. điều tra:

Nhân viên quản lý thể thao trung tâm sẽ điều tra trang web của các ứng viên, kiểm tra tài liệu và kiểm tra xem trang web phù hợp với các yêu cầu.

3. kiểm tra và phê duyệt:

Trung tâm quản lý thể thao sẽ kiểm tra các tài liệu ứng dụng và phê duyệt dựa trên điều tra địa điểm. Sau khi phê duyệt thông qua, giấy phép sẽ được cấp cho các ứng viên.

quản lý

Thể thao betting station phải tuân thủ các quy định pháp luật quốc gia và quản lý trung tâm thể thao, bao gồm cả việc bán vé vận động thể thao hợp pháp, nghiêm ngặt thực hiện hệ thống quản lý thi đấu, bảo vệ an toàn của các trang web, vv.

lưu ý

Áp dụng cho các thiết bị cá cược thể thao không gian lận hoặc cung cấp các tài liệu sai, xác nhận sẽ bị hủy bỏ hoặc hủy bỏ giấy phép. Trong khi đó, kinh doanh nên chú ý đến các vấn đề sau:

Không bán vé số thể thao bất hợp pháp.

Không được bán vé số cho trẻ vị thành niên.

Không được thay đổi vị trí hoặc phương pháp vận hành cá cược.

Nhãn: các trang cá cược thể thao, ứng dụng trực tuyến, ứng dụng điều kiện, quá trình áp dụng, quản lý kinh doanh, lưu ý